Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων

Τόσο οι προληπτικές εξετάσεις όσο και η κλινική εξέταση που περιλαμβάνονται στη Δράση πραγματοποιούνται σε Δημόσιες ή Ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας (Πάροχοι).

  • Δημόσιες Μονάδες Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
  • Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια.
  • Ιδιώτες Ιατρούς

Αναζητήστε Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, Δημόσιες Δομές και Ιδιώτες Ιατρούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία.

Περιφερειακή ενότητα *
Πόλη *