Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
21/10/2022 - 23:46

Τόσο οι προληπτικές εξετάσεις όσο και η κλινική εξέταση που περιλαμβάνονται στη Δράση πραγματοποιούνται, σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Υγείας (Πάροχοι).

  • Δημόσιες Μονάδες Παροχής
    Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
    (Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας)
  • Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια.
  • Ιδιώτες Ιατρούς

 

Αναζητήστε Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, Δημόσιες Δομές και Ιδιώτες Ιατρούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία.