Το πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, έτσι όπως θα ήθελε και εκείνη: με ένα ειδικό πρόγραμμα για την Πρόληψη του καρκίνου του μαστού, που φέρει το όνομά της. Είναι ένα χρέος της Πολιτείας που τώρα γίνεται μεγαλύτερο, καθώς θα το συνοδεύει η δύναμη και το χαμόγελο της Φώφης. Μαζί με το μήνυμα ότι ο αγώνας για μία καλύτερη δημόσια υγεία πρέπει να μας έχει πάντα ενωμένους.

Ξεκινάμε από τον προσυμπτωματικό έλεγχο με δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, διότι αποτελεί μια από τις συχνότερες μορφές καρκίνου που απειλούν τις γυναίκες, και ταυτόχρονα μια νόσο που μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά, εφόσον ανιχνευθεί έγκαιρα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες, ηλικίας 45 – 74 ετών, που βρίσκονται στη χώρα μας και διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α., είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες και ενσωματώνει την ψηφιακή τεχνολογία, προκειμένου να διευκολύνει τις γυναίκες να κάνουν τις εξετάσεις τους εύκολα, άμεσα και δωρεάν. Είναι η πρώτη φορά που η Πολιτεία δεν περιμένει να πάει ο πολίτης στο ιατρό, επειδή παρουσίασε κάποιο σύμπτωμα, αλλά προσεγγίζει εκείνη τον πολίτη για να του υπενθυμίσει να φροντίσει τον εαυτό του, διαμορφώνοντας παράλληλα το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να μπορεί να το κάνει χωρίς ταλαιπωρία και κόστος.

Η Κυβέρνηση θέτει στο κέντρο της πολιτικής για τη δημόσια υγεία την προστασία του πληθυσμού, και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων ομάδων, που δεν είναι μόνο όσοι διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας, όπως λαθεμένα νομίζουμε, αλλά και οι πολίτες που ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη. Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία υπάρχουν τόσο μεταξύ χωρών, αλλά και ομάδων πληθυσμού που ζουν στην ίδια χώρα, ακόμα και στην ίδια περιοχή της χώρας, σε διαφορετικές γειτονιές.

Θεμελιώνουμε δράσεις και αναλαμβάνουμε θεσμικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία. Η δράση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, αντανακλά την προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει στη χάραξη πολιτικής δημόσιας υγείας ενσωματώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη, σε συνδυασμό με τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού αφορά σε δωρεάν εξετάσεις για όλες τις γυναίκες 45 – 74 ετών. Αυτό είναι το ηλικιακό φάσμα που σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες (πρόκειται πάντα για προσυμπτωματικό έλεγχο σε επίπεδο πληθυσμού και όχι για το ατομικό προφίλ υγείας και τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να έχει, π.χ. μια γυναίκα με οικογενειακό ιστορικό και θα ακολουθήσει τις οδηγίες του ιατρού της για έλεγχο – οι εξετάσεις αυτές καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα συνεχίσουν να καλύπτονται, ανεξάρτητα από το παρόν πρόγραμμα), έχει το μεγαλύτερο όφελος από αυτή την εξέταση. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη σωστή επιλογή εύκολη, μειώνοντας τα εμπόδια στην πρόσβαση για όλες τις γυναίκες. Έτσι, το πρόγραμμα δεν σταματά στη διενέργεια δωρεάν εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας, αλλά περιλαμβάνει και δωρεάν επίσκεψη στο ιατρό για τις γυναίκες που θα έχουν ευρήματα και δωρεάν διενέργεια υπερηχογραφήματος, για περαιτέρω αποσαφήνιση των ευρημάτων.

Εφαρμόζουμε, λοιπόν, μια πολιτική πρόληψης, η οποία επιχειρεί να «σπάσει» τον φαύλο κύκλο «χαμηλότερο κοινωνικό – οικονομικό επίπεδο – χειρότερη υγεία – ακόμη λιγότερες ευκαιρίες βελτίωσης του κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου – ακόμα χειρότερη υγεία» και μπορεί να συμβάλει, σημαντικά και άμεσα, στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.