Πώς μπορώ να κάνω τις εξετάσεις;

Βήμα 1ο

Αν έχετε ήδη ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση:

Οι γυναίκες – δικαιούχοι, ηλικίας 45 – 74 ετών, που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λάβουν το άυλο παραπεμπτικό για την εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας με μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με το άυλο παραπεμπτικό μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εξέταση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τα συνεργαζόμενα κέντρα του προγράμματος ανά περιοχή, βρίσκονται στο σημείο «Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων», στον παρόντα ιστότοπο.

Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση:

Οι γυναίκες – δικαιούχοι, ηλικίας 45 – 74 ετών, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εξέταση μόνο με τη χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Εάν το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα, κατά την επίσκεψή τους σε οποιονδήποτε Ιατρό ή Μονάδα Φροντίδας Υγείας, να ζητήσουν την εκτύπωση του σχετικού παραπεμπτικού, και στη συνέχεια να απευθυνθούν σε συνεργαζόμενο κέντρο. Τα συνεργαζόμενα κέντρα του προγράμματος, ανά περιοχή, βρίσκονται στο σημείο «Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων», στον παρόντα ιστότοπο. Η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της ταλαιπωρίας του πολίτη κατά την εξυπηρέτησή του από το σύστημα υγείας και συστήνεται για όλο τον πληθυσμό.

(Για την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης ακολουθήστε τις οδηγίες στο link ehealth.gov.gr).

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της ψηφιακής μαστογραφίας, εκδίδεται η γνωμάτευση από τη Μονάδα Φροντίδας Υγείας (Δημόσιας ή Ιδιωτικής), στην οποία διενεργήθηκε η εξέταση.

Σε περίπτωση μη ανίχνευσης ευρήματος, ολοκληρώνεται ο προληπτικός έλεγχος.

 

Βήμα 2ο

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευρήματα από την Ψηφιακή Μαστογραφία, μη ασφαλούς εκτίμησης ή ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου, εκδίδεται αυτόματα δωρεάν παραπεμπτικό για τη διενέργεια υπερηχογραφήματος μαστών σε συνεργαζόμενο κέντρο. Για τις γυναίκες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, εκδίδεται αυτόματα άυλο παραπεμπτικό, με το οποίο μπορούν να διενεργήσουν την εξέταση του υπερηχογραφήματος μαστού στα συνεργαζόμενα κέντρα της περιοχής τους (δημόσια ή ιδιωτικά), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Όσες δικαιούχοι δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εξέταση.

Τα παραπεμπτικά για υπερηχογράφημα μαστών (άυλα ή έγχαρτα) έχουν διάρκεια τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Η γυναίκα θα διενεργήσει το υπερηχογράφημα μαστών και θα λάβει ενημέρωση για το αποτέλεσμα από τη Μονάδα Φροντίδας Υγείας στην οποία διενήργησε την εξέταση.

 

Βήμα 3ο

Στη συνέχεια του Προγράμματος του προσυμπτωματικού ελέγχου, μετά την ολοκλήρωση του υπερηχογραφήματος μαστών, ανάλογα με τα ευρήματα, δημιουργείται αυτόματα κωδικός ιατρικής επίσκεψης και η γυναίκα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρική επίσκεψη σε κλινικό ιατρό κατάλληλης ειδικότητας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, μόνο με τη χρήση του Α.Μ.Κ.Α. της (βλέπε στα Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων – Ιδιώτες Ιατροί).

Η επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιατρό ειδικότητας, όπως χειρουργό, γυναικολόγο, παθολόγο – ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή – ογκολόγο, γενικό ιατρό ως προσωπικό ιατρό (θεράπων ιατρός), σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της γυναίκας.

Ο κωδικός ιατρικής επίσκεψης έχει διάρκεια τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.

Σε αυτό το στάδιο, ο κύκλος προσυμπτωματικού ελέγχου ολοκληρώνεται.