Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού – Φώφη Γεννηματά» μπορεί να συμμετάσχει κάθε γυναίκα ηλικίας 45 ετών έως και 74 ετών, η οποία διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), είτε είναι ασφαλισμένη είτε ανασφάλιστη.

Εξαιρούνται οι γυναίκες που έχουν ήδη κάνει εξέταση μαστού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους είτε έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τη διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας σε γυναίκες 45 – 74 ετών που δεν έχουν διενεργήσει ψηφιακή μαστογραφία εντός του προηγούμενου έτους. Ως εκ τούτου, όταν μια γυναίκα έχει πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο έτος την εξέταση, δε συστήνεται να την πραγματοποιήσει ξανά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου. Αν, ωστόσο, ο ιατρός συστήσει σε μια γυναίκα να διενεργεί συχνότερα εξέταση μαστογραφίας, επειδή συντρέχουν άλλοι ειδικοί κλινικοί λόγοι, η γυναίκα μπορεί να την πραγματοποιήσει μέσω Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με τη διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα. Το παρόν πρόγραμμα αφορά στον προληπτικό έλεγχο σε επίπεδο πληθυσμού και δεν αντικαθιστά ούτε σχετίζεται με την κλινική παρακολούθηση των γυναικών από τον ιατρό τους και τη διενέργεια εξετάσεων που παραγγέλλει ο ιατρός για αυτόν τον σκοπό μέσω ΕΟΠΥΥ.

Όλες οι γυναίκες – δικαιούχοι, ηλικίας 45 – 74 ετών, οι οποίες διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση έχουν λάβει σταδιακά (ανά ηλικιακή ομάδα και περιοχή) sms ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το παραπεμπτικό για τη διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας.

Οι γυναίκες – δικαιούχοι, ηλικίας 45-74 ετών, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εξέταση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, δίνοντας απλά τον αριθμό του Α.Μ.Κ.Α. τους στο διαγνωστικό κέντρο.

Τα παραπεμπτικά για ψηφιακή μαστογραφία (άυλα ή έγχαρτα) έχουν διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους.