Ποιοι είναι δικαιούχοι;

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
11/08/2022 - 02:44

Στο Πρόγραμμα «Προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού – Φώφη Γεννηματά» μπορεί να συμμετάσχει κάθε γυναίκα ηλικίας 50 ετών έως και 69 ετών η οποία διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Εξαιρούνται οι γυναίκες που έχουν ήδη κάνει εξέταση μαστού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους είτε έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τη διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας σε γυναίκες 50-69 ετών κάθε δύο χρόνια. Ως εκ τούτου, όταν μια γυναίκα έχει πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο έτος την εξέταση, δε συστήνεται να την πραγματοποιήσει ξανά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου. Αν ωστόσο ο ιατρός συστήσει σε μια γυναίκα να διενεργεί συχνότερα εξέταση μαστογραφίας επειδή συντρέχουν άλλοι ειδικοί κλινικοί λόγοι, η γυναίκα μπορεί να την πραγματοποιήσει μέσω ΕΟΠΥΥ, με τη διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα. Το παρόν πρόγραμμα αφορά στον προληπτικό έλεγχο σε επίπεδο πληθυσμού και δεν αντικαθιστά ούτε σχετίζεται με την κλινική παρακολούθηση των γυναικών από τον ιατρό τους και τη διενέργεια εξετάσεων που παραγγέλλει ο ιατρός για αυτόν τον σκοπό μέσω ΕΟΠΥΥ.

Τα sms ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το άυλο παραπεμπτικό για την εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας θα αποστέλλονται σταδιακά (ανά ηλικιακή ομάδα και περιοχή) στις γυναίκες δικαιούχους που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση. Κατά ανάλογο τρόπο, σταδιακά, θα δημιουργούνται και θα αποθηκεύονται στο σύστημα τα παραπεμπτικά για τις γυναίκες δικαιούχους που δεν διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση. Έως σήμερα έχουν εκδοθεί:

  • Όλα τα παραπεμπτικά (άυλα και μη) για την ηλικιακή ομάδα 50-54 για όλη τη χώρα
  • Όλα τα άυλα παραπεμπτικά για την ηλικιακή ομάδα 55-59 για την Περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκη.

Η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο σύνολο της χώρας έως τον Οκτώβριο 2022.