Πληροφορίες και οδηγίες προς ιατρούς

Στην περίπτωση επίσκεψης στο ιατρείο σας γυναίκας, ηλικίας 45 – 74 ετών, που είναι δικαιούχος στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού – Φώφη Γεννηματά», είναι σημαντικό να την ενημερώσετε για τη δυνατότητα συμμετοχής της (και εφόσον δεν έχει άυλη συνταγογράφηση), να εκτυπώσετε το  παραπεμπτικό για τη διενέργεια της ψηφιακής μαστογραφίας, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι η συμμετοχή της στη δαπάνη των εξετάσεων, είναι μηδενική.

Είναι, εξίσου, σημαντικό, κατά την ιατρική επίσκεψη, να ενθαρρύνετε και να καθοδηγείτε (σε περίπτωση αδυναμίας)  τις γυναίκες να ενεργοποιήσουν την άυλη συνταγογράφηση.