Πληροφορίες για Γιατρούς σχετικά με το Πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
11/08/2022 - 02:45

Στην περίπτωση επίσκεψης στο ιατρείο σας, γυναίκας 50-69 ετών που είναι δικαιούχος του Προγράμματος Προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού – Φώφη Γεννηματά, είναι σημαντικό να την ενημερώσετε για τη δυνατότητα συμμετοχής της (και εφόσον δεν έχει άυλη συνταγογράφηση), να εκδώσετε το έγχαρτο παραπεμπτικό για τη διενέργεια της ψηφιακής μαστογραφίας, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι η συμμετοχή της στη δαπάνη των εξετάσεων, είναι μηδενική.

Είναι, εξίσου, σημαντικό κατά την ιατρική επίσκεψη, να ενθαρρύνετε και να καθοδηγείτε (σε περίπτωση αδυναμίας)  τις γυναίκες να ενεργοποιήσουν την άυλη συνταγογράφηση.