Η Δημόσια Υγεία στη χώρα μας

Η Δημόσια Υγεία Στη χώρα μας

  • Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας ο όρος «Δημόσια Υγεία» συχνά παρερμηνεύεται και χρησιμοποιείται με διάφορες σημασίες, συχνότερα δε για να υποδηλώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και τις υπηρεσίες υγείας της χώρας.
  • Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Δημόσια Υγεία είναι «η τέχνη και η επιστήμη της πρόληψης της νόσου, της επιμήκυνσης της ζωής και της προαγωγής της υγείας».
  • Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να θεμελιώσουμε στη χώρα μας στρατηγικές προτεραιότητες για τη Δημόσια Υγεία και να υλοποιήσουμε για πρώτη φορά, δράσεις που βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές, συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία.