Εστάλησαν τα πρώτα SMS στις νέες ηλικιακές ομάδες δικαιούχων για δωρεάν Ψηφιακή Μαστογραφία.

Πέμπτη, 9 Μαΐου, 2024 - 12:03

Δελτίο Τύπου